Farnosť Oslany

Termín birmovky: 5. september 2021 >> ORGANIZAČNÉ STRETNUTIE RODIČOV: 21.8.2021 po večernej sv. omši v kostole.
Pozeráte si:
Domov Farnosť História Historické a úradné dokumenty farnosti

Historické a úradné dokumenty farnosti

Medzi vzácne a historicky cenné dokumenty oslianskej farnosti okrem kanonických vizitácií patria aj vzácne rukopisy trojzväzkovej Historie domus matriky.

HISTORIA ECCLESIA OSZLANENSIS I. – História oslianskej farnosti, ktorú s odvolaním aj na iné miesta zo svojich a iných rukopisov zostavil Jozef Šesták, osliansky farár a okresný dekan v roku 1804.1

HISTORIA DOMUS II. – Začiatok písania tejto Histórie domus oslianskej farnosti siaha k časom spravovania biskupstva banskobystrickým biskupom Jozefom Rudňanským do roku 1846. Posledný zápis je z roku 1890.2

HISTORIA DOMUS III. – Sú v nej uvedené slovenské zápisy od roku 1923 až po súčasnosť s výnimkou obdobia: 1930; 1940 – 1952; 1957; 1960; 1963 – 1968; 1979; 1981 – 1991.3

MATRIKY. Boli písané pre obvod Oslany a Čereňany, avšak do roku 1787 aj pre Hornú Ves, Radobicu, Bystričany a Chalmovú. Ich časový a druhový rozpis je nasledovný: matriky narodených, roky 1688 – 1788, 1803 – 1895; matriky sobášených, roky 1760 – 1780, 1790 – 1895; matriky zomrelých, roky 1760 – 1778, 1795 – 1950. Samostatne vedené matriky narodených pre farnosť Oslany sú z roku 1688 – 1793.4

1 Porov. Historia domus parochiae Oszlanensis I., rukopis. In: Archív farského úradu Oslany, 1710–1842.

2 Porov. Historia domus II.

3 Porov. Historia domus III.

4 Porov. SARMÁNYOVÁ, J.: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16.–19. storočia. Bratislava: Odbor archívnictva ministerstva vnútra SR, 1991, s. 254–255.

Ponuka

Skratky v menu

C-19 a naša farnosť

Prvoprijímajúci
Birmovanci
Miništranti
Bioetika

Obec Oslany

Katechézy
sv. otca Františka

   List Galaťanom
   Uzdraviť svet
   Sviatosti

Ukončené:
   Blahoslavenstvá
   Dekalóg
   Modlitba
   Otče náš
   Svätá omša

Zo života Cirkvi...


Dnešné liturgické čítania

TV Lux - naživo


Aktuality z TkKBS:

 Svätec dňa
MenoSvatca
Rádio Vatikán
Dnešné vysielanie
(aktívne po 20:15)

Včerajšie vysielanie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Oslany
Námestie slobody č. 583/20
Oslany 972 47

Tel.: 046/549 11 18
e-mail: oslany@fara.sk
web: faraoslany.sk

IČO: 31939465
DIČ: 2021272165

Bankové spojenie:
SK38 0900 0000 0003 7182 7867 (Slovenská sporiteľňa)

Kde nás nájdete?

48.62955113, 18.468564749

48° 37' 46.3840697" N
18° 28' 6.8330956" E

Vyhľadávanie v Biblii

(pomôcka: ako vyhľadávať?)

Zvoľ preklad:

Widget od: Moja Biblia


26,600 návštev
72,671 zobrazení
2.73 zobrazení / návštev
nach oben