História

Texty, ktoré tu prinášame, sú citáciami z diplomovej práce nášho rodáka, vdp. Štefana Hýrošša, s názvom Dejiny farnosti Oslany, vydanej v Badíne 2006, napísanej pod vedením HELic. ThDr. Pavla Kollára PhD., Sch.P.

1. Dejiny obce Oslany

2. Dejiny farnosti

Cirkevné začlenenie farnosti

Farnosť od roku 1332 po erigovanie Banskobystrickej diecézy

Farnosť od roku 1776 po súčasnosť

3. Historické a úradné dokumenty farnosti

4. Duchovné povolania z farnosti

5. Kňazi pôsobiaci vo farnosti