Farnosť Oslany

Pozeráte si:
Domov Domov Lepšie chápať svätú omšu...

Lepšie chápať svätú omšu...

... to je cieľ knihy, ktorú bezplatne vo forme pdf súboru ponúka Liturgická komisia KBS na svojich stránkach.


Kniha katechéz o svätej omši

Liturgická komisia KBS pri príležitosti uvedenia obnoveného vydania Rímskeho misála dáva bezplatne k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši.
Publikácia s názvom Eucharistia utvára Cirkev je prekladom katechéz pátra Ildebranda Scicoloneho, OSB, ktorý je emeritným profesorom Pápežského liturgického inštitútu v Ríme a zároveň jeho bývalým moderátorom.

Katechézy sú rozdelené do dvoch častí:
V prvej sú predstavené niektoré doktrinálne pohľady na slávenie Eucharistie so snahou odpovedať na otázky: čo sa slávi, kto slávi, prečo sa slávi a ako sa slávi.
V druhej časti je vysvetlený obrad svätej omše na základe inštrukcií Všeobecných smerníc Rímskeho misála.

Publikáciu si je možné stiahnuť na tomto odkaze.


Obsah publikácie:
Úvod
TEOLÓGIA SVÄTEJ OMŠE
1. Evanjelium zmŕtvychvstania
2. Štyri významy Veľkej noci (Paschy)
3. Tajomstvo, sviatosť, spomienka
4. Eucharistia – obeta a hostina
5. Eucharistia utvára nedeľu – deň Pána
6. Trochu histórie
OMŠOVÝ PORIADOK
7. Štruktúra svätej omše
8. Úvodné obrady
9. Liturgia slova
10. Obetovanie (príprava obetných darov)
11. Eucharistická modlitba
12. Obrad prijímania
13. Pastoračné odporúčania
14. Podnety pre spiritualitu

 

Zóna pre OPC

Užívateľské meno

Heslo

Ponuka

Odpustky počas Roka sv. Františka Xaverského

Synoda 2021-2023

Skratky v menu

C-19 a naša farnosť

Prvoprijímajúci
Birmovanci
Miništranti
Bioetika

Obec Oslany

Katechézy
sv. otca Františka

Aktuálne:

   Hodnota staroby

Ukončené:

   Svätý Jozef
   Uzdraviť svet
   Sviatosti
   List Galaťanom
   Blahoslavenstvá
   Dekalóg
   Modlitba
   Otče náš
   Svätá omša

Návšteva Slovenska

Zo života Cirkvi...


Dnešné liturgické čítania

TV Lux - naživo (oficiálne stránky)


Aktuality z TkKBS:

 Svätec dňa

Ján Eudes

Rádio Vatikán
Dnešné vysielanie
(aktívne po 20:15)

Včerajšie vysielanie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Oslany
Námestie slobody č. 583/20
Oslany 972 47

Tel.: 046/549 11 18
e-mail: oslany@fara.sk
web: faraoslany.sk

IČO: 31939465
DIČ: 2021272165

Bankové spojenie:
SK38 0900 0000 0003 7182 7867 (Slovenská sporiteľňa)

Kde nás nájdete?

48.62955113, 18.468564749

48° 37' 46.3840697" N
18° 28' 6.8330956" E

Virtuálna prehliadka

Kostol sv. Štefana Uhorského

Vyhľadávanie v Biblii

(pomôcka: ako vyhľadávať?)

Zvoľ preklad:

Widget od: Moja Biblia


52,230 návštev
111,954 zobrazení
2.14 zobrazení / návštev
nach oben
Zavrieť   X

Ján Eudes, kňaz, zakladateľ Kongregácie Ježiša a Márie

Svätý

Sviatok: 19. august

* 14. november 1601 Ri pri Argentan, Francúzsko

† 19. august 1680 Caen, Francúzsko

Význam mena: Boh je milostivý (hebr.)

Sv. Ján Eudes sa narodil 14. novembra 1601 v dedinke Ri pri Argentane (západne od Paríža). Jeho otec Izák Eudes sa pôvodne tiež chcel stať kňazom, no ako jediný potomok rodiny, ktorá vymrela na mor, sa musel svojho úmyslu zriecť. Oženil sa s Martou Corbinovou a živil sa ako roľník a dedinský lekár. Každý deň sa modlil breviár a bol veľmi zbožný. Ján bol prvý zo siedmich detí. Rodičia ho už ako dieťa obetovali Panne Márii na znak vďačnosti za dar dieťaťa. Ján bol veľmi šikovný, mal láskavé srdce a pevnú vôľu. V štrnástich rokoch urobil sľub doživotnej čistoty. Vzdelával sa u jezuitov v Caen. V roku 1618 vstúpil do Mariánskej kongregácie. Jeho spolužiaci ho volali „zbožný Eudes“. Po porade so svojím duchovným vodcom sa rozhodol stať sa kňazom. Jeho rodičia však už akosi zabudli na svoje dávne túžby a chceli, aby sa radšej oženil. On sa však nedal. Nakoniec mu ustúpili a 25. februára 1623 vstúpil do Spoločnosti oratoriánov v Paríži, ktorú založil v roku 1611 svätý kňaz Peter de Bérulle. Pod jeho vedením sa cvičil v živote modlitby a čnostiach. Za kňaza bol vysvätený 20. decembra 1625. Na druhý rok však ochorel a musel sa liečiť. V roku 1627 ho definitívne prijali medzi oratoriánov a začal sa pripravovať na kázanie. Vtedy mu však prišla naliehavá správa od otca. Prosil ho, aby sa prišiel venovať chorým na mor. S povolením predstaveného šiel a dva mesiace sa staral o všetkých, ktorí to potrebovali. Po ukončení epidémie sa vrátil a pripravoval sa na konanie farských misií. Opäť však prišiel mor, tento raz do mesta, v ktorom žil, do Caen. Znova sa staral o chorých, sám pritom ochorel a takmer zomrel. No dostal sa z toho. V roku 1632 konal prvých šesť misií. Kázal a spovedal s takým zápalom, že to všetci považovali za majstrovské činy. Potom však znovu šiel študovať a po dvoch rokoch sa stal zodpovedným za misie oratoriánov v Normandii.

V rokoch 1635-1641 Ján kázal na rôznych miestach a jeho činnosť bola veľmi úspešná. Mnoho ľudí sa obrátilo či vyspovedalo po rokoch na jeho kázanie. Jána však trápilo, že tieto jeho úspechy nemajú dlhé trvanie, keďže miestni kňazi – farári – boli nevzdelaní a nepokračovali v tom, čo on svojimi kázňami začal. A tak prišiel na myšlienku založiť kňazský seminár. Chcel to urobiť v rámci svojej rehole, no predstavený to pokladal za príliš pokrokové a nedovolil. Na radu viacerých sa rozhodol opustiť oratoriánov a založiť novú kongregáciu. Na sklonku roka 1642 dostal od kráľa povolenie. 24. marca nasledujúceho roku odišiel z kláštora oratoriánov a putoval k starej kaplnke Panny Márie, ktorá bola od Caen vzdialená asi trinásť kilometrov. Tam sa spolu so svojimi piatimi spolupracovníkmi zasvätili Ježišovi a Márii a začali svoju činnosť. V rokoch 1643-1670 založili šesť seminárov. Biskupi vítali túto aktivitu a sami ho prosili, aby im v tom pomáhal. Na druhej strane sa Ján stretol aj s nepochopením. Mnohí ho za to kritizovali, závideli mu jeho úspechy a prekážali mu. No nevzdal sa. Pokračoval aj v kázaní. Chodil po Normandii, Bretónsku a iných krajoch a priťahoval zástupy. Počas svojich misií obrátil viacero verejných hriešnic. Preto prosil rehoľu Navštívenia v Caen, aby mu dali niekoľko sestier na pomoc pri práci s týmito kajúcnicami. Tri sestry, medzi nimi aj matka Patinová, boli uvoľnené. Spolu s matkou Patinovou založil Kongregáciu Notre Dame de Charité (Panny Márie Láskavej) podľa reguly sv. Augustína. K trom obvyklým sľubom chudoby čistoty a poslušnosti pripojili sľub venovať sa obráteniu padlých žien. Ján si veľmi ctil Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Jeho zásluhou sa úcta k nim šírila nielen po Francúzsku, ale aj za hranice. Zachovali sa nám niektoré jeho spisy: Ježišov život a jeho kráľovstvo, Dobrý spovedník a Obdivuhodné srdce Božej Matky.

Ku sklonku svojho života si ešte mnoho vytrpel pre ohovárania a osočovania, ale aj choroby, ktoré ho trápili. V roku 1680 sa zriekol úradu generálneho predstaveného. Pred smrťou dal ešte posledné poučenia svojim spolubratom. Zomrel 19. augusta 1680. Pochovali ho v Caen. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež sv. Pius X. v roku 1909 a za svätého pápež Pius XI. v roku 1925.

zdroj: zivotopisysvatych.sk

Zavrieť   X