Farnosť Oslany

Pozeráte si:
Domov Domov Kvetná nedeľa - domáca bohoslužba

Kvetná nedeľa - domáca bohoslužba

Dnešná nedeľa je ľudovo známa ako "kvetná" nedeľa.
Zvyčajne si pri liturgii pripomíname Ježišov slávny vstup do Jeruzalema, pričom požehnávame ratolesti, ktoré sa potom spália a stanú sa tak základom pre popol, ktorým sme o rok poznačení na čele počas Popolcovej stredy. Aj to nám ukazuje krehkosť stálosti ľudskej slávy - Ježišovi v jednu chvíľu dav prespevuje Hosanna!, a vzápätí Ukrižuj ho!, tak, ako to čítame v dnešných Pašiách. No nie sú to len Pašie, častokrát je to i náš osobný život, ktorý má podobný scenár...

Zahĺbme sa teda v túto nedeľu viac do nášho vnútra, uvažujme nad slávou, ktorú nám ponúka Kristus; slávou, ktorá nie je prelietavá, nestála a protirečivá, ale je slávou božieho služobníka. Skutočne slávni budeme vtedy, ak nebudeme za každú cenu presadzovať seba, ale ak sa budeme vedieť ponúknuť do služby druhému. To je sláva, ktorú získal Kristus a ktorú teraz ponúka nám...

TIP: Pozrite si aj článok "8 rád na prežívanie svätej omše s úctou a vrúcnosťou z domu"


Vytvorte si miesto modlitby

V miestnosti, ktorú využívate najmä pre návštevy (obývačka) položte na stôl kríž a zapáľte vedľa neho sviece. Ak máte, položte na stôl i nádobku so svätenou vodou.

Zhromaždite sa na spoločnú modlitbu

V dohodnutom čase sa na tomto mieste zíďte všetci z domácnosti. Pripomeňte si, že je nedeľa - deň Pánovho zmŕtvychvstania - a keďže nám nie je možné sa v tento deň nasýtiť Chlebom života, môžeme aspoň prijať Slovo života.
Otec rodiny nech vedie modlitby; po úvodnom spoločnom prežehnaní sa, môže otec pokropiť svätenou vodou zídených i príbytok. Počas samotného pokropenia nič nehovorí, no nech predtým pripomenie, že pokropenie svätenou vodou nám vždy pripomína náš krst a vyjadruje naše zrieknutie sa diabla i všetkých jeho pokušení a skutkov.

Po tomto pokropení sa spoločne pomodlite modlitbu Otče náš.

Potom sa posaďte a bude nasledovať čítanie Božieho slova:

Bohoslužba Slova

Vybraní členovia rodiny nech postupne prečítajú čítania na dnešný deň; rovnako ako pri svätej omši:

 • 1. čítanie: Iz 50, 4-7
 • žalm: Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
 • 2. čítanie: Flp 2, 6-11
 • otec rodiny nech prednesie evanjelium (na čítanie evanjelia nech sa všetci postavia): (nech pri tom ale nepoužíva dialóg pred evanjeliom bežný pri omši - ten patrí kňazovi, alebo diakonovi)
  • spievané kratšie Pašie si môžete i vypočuť v podaní žilinskej mládeže


   Použiť môžete Liturgické čítania na internete, alebo v našej mobilnej aplikácii.
 • Po prečítaní evanjelia môžete (namiesto homílie) prečítať nejaký komentár ku počutému Slovu.
  Použiť na to môžete internetové zdroje, napr. Verbum Domini, Zamyslenia od Verbistov, a iné... Môžete ponechať chvíľu ticha na osobné zamyslenie sa.
 • Vypočuť si môžete i krátky, ale hodnotný príhovor Vojtěcha Kodeta

 • Po zamyslení môžete predniesť Nebeskému Otcovi spontánne prosby, napríklad za ukončenie pandémie; zdravie a silu pre tých, ktorí s ňou bojujú; zdravie, pokoj a lásku v rodine a podobne....

Ukončite modlitbu

Po ukončení Bohoslužby Slova sa spolu pomodlite modlitbu Verím v Boha a dajte si znak pokoja.
Modlitbu ukončite spoločným prežehnaním sa, alebo rodičovským požehnaním detí.

Pripojiť môžete samozrejme aj duchovné prijímanie.

Treba si uvedomiť, že toto je príklad rodinnej bohoslužby, nie imitácia, či náhrada svätej omše! Avšak ako povedal Pán Ježiš: človek je živý aj z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst ;)

Ďakujem vám, že svätíte nedeľu. Ja budem dnes slúžiť svätú omšu súkromne za celú našu farnosť.
Zo srdca vás všetkých žehnám +

farár

Prenos sv. omše na TV Lux bude dnes o:

          10:00 h (priamy prenos z Vatikánu, sv. omša s pápežom Františkom)
          18:30 h (kaplnka TV Lux)

PHP Hits Count

Ponuka

Synoda 2021-2023

Skratky v menu

C-19 a naša farnosť

Birmovanci
Miništranti
Bioetika

Obec Oslany

Katechézy
sv. otca Františka

   List Galaťanom
   Uzdraviť svet
   Sviatosti

Ukončené:
   Blahoslavenstvá
   Dekalóg
   Modlitba
   Otče náš
   Svätá omša

Návšteva Slovenska

Zo života Cirkvi...


Dnešné liturgické čítania

TV Lux - naživo


Aktuality z TkKBS:

 Svätec dňa

Ignác Antiochijský

Rádio Vatikán
Dnešné vysielanie
(aktívne po 20:15)

Včerajšie vysielanie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Oslany
Námestie slobody č. 583/20
Oslany 972 47

Tel.: 046/549 11 18
e-mail: oslany@fara.sk
web: faraoslany.sk

IČO: 31939465
DIČ: 2021272165

Bankové spojenie:
SK38 0900 0000 0003 7182 7867 (Slovenská sporiteľňa)

Kde nás nájdete?

48.62955113, 18.468564749

48° 37' 46.3840697" N
18° 28' 6.8330956" E

Vyhľadávanie v Biblii

(pomôcka: ako vyhľadávať?)

Zvoľ preklad:

Widget od: Moja Biblia


31,398 návštev
86,122 zobrazení
2.74 zobrazení / návštev
nach oben
Zavrieť   X

Ignác Antiochijský, biskup a mučeník

Svätý

Sviatok: 17. október

* okolo 35

† 17. október (?) pred 117 Rím

Význam mena: ohnivý, žiariaci, zapálený (lat.)

O detstve sv. Ignáca nevieme nič. Kresťanom sa stal asi až v neskoršom veku. Bol učeníkom sv. Jána a osobne poznal aj apoštolov Petra a Pavla. Po smrti biskupa Evodia sa stal biskupom v Antiochii; bolo to v prvom roku vlády cisára Vespaziána (v roku 70). Vyše tridsať rokov bol biskupom v tomto meste. Úprimne sa snažil hlásať evanjelium. Sám seba nazýval Ignác Theoforos, čo znamená „nosiaci Krista“.

Za cisára Trajána (98-117) nastalo veľké prenasledovanie kresťanov. Počas svojej výpravy do Arménska prišiel cisár v roku 107 aj do Antiochie. Ignáca u neho obžalovali, že obracia mnoho ľudí ku Kristovi. A keďže Ignác nechcel obetovať cisárovým bohom a zriecť sa viery v Krista, sám cisár nad ním vyriekol rozsudok. O jeho mučeníctve nás dosť podrobne informuje dejepisec Euzébius vo svojich Cirkevných dejinách. Cisár nariadil, aby ho odviedli do Ríma a hodili divej zveri. Nasadili mu okovy a viedli ho do Ríma. Ignác s radosťou zvolal: „Ďakujem ti, Pane, že si ma urobil hodným dokonalej lásky a poctil si maj, aby som ako tvoj apoštol Pavol nosil železné putá“. Cestou sa zastavili v Smyrne, kde bol biskupom Ignácov priateľ sv. Polykarp. Mnohí kňazi a biskupi i pospolitý Boží ľud vyšiel, aby pozdravil odsúdeného. Sám Polykarp pobozkal jeho okovy a povzbudzoval ho. Ignác tiež zápalistou rečou vyzýval ľudí, aby zostali verní Kristovi a aby sa pevne pridŕžali učenia apoštolov. Zo Smyrny napísal cirkvám v Efeze, v Magnézii, v Trallách ďakovné listy za láskavé prijatie. Napísal tiež aj List Rimanom, z ktorého sú známe jeho slová: „Drahí bratia, nemajte so mnou nijakú útrpnosť a neprotivte sa mojej poslednej ceste, lebo je to cesta radostná a milá k životu a k spaseniu. Som Kristovým zrnom; chcem, aby ma zomleli zuby divej zveri, aby som sa tak stal Kristovým čistým chlebom.“ V tomto liste rovnako hovorí o primáte rímskeho biskupa pred ostatnými biskupmi a Rímsku cirkev nazýva hlavnou cirkvou. V Liste do Smyrny po prvý raz nazýva Cirkev „katolíckou“ (všeobecnou). Okrem toho hovorí: „Kdekoľvek sa ukáže biskup, tam nech je Cirkev, ako kde je Kristus, tam je tiež katolícka Cirkev.“ Okrem toho napísal list aj Efezanom.

Zo Smyrny ho odviedli do Troady, kde tiež zostali niekoľko dní. Odtiaľ poslal ďalšie listy do Filadelfie, Smyrny a osobitne Polykarpovi, v ktorom mu zveruje svoje stádo v Antiochii. Z Troady sa po mori preplavili do Neapolisu v Macedónsku, odtiaľ išli peši cez Filipy a znova loďou do Brindisi. Odtiaľ prišli peši po Appijskej ceste až do Ríma, pravdepodobne 20. decembra 107. V tom čase sa končili hry, a vo Fláviovom amfiteátri sa schádzali najväčšie zástupy ľudí. Ignáca odviedli do arény a predhodili na roztrhanie divej zveri na radosť divákom. Kresťania jeho zvyšné kosti pozbierali, dočasne ich uložili na čestné miesto z a mestom a neskoršie odviezli do Antiochie, kde sa slávil výročný deň jeho smrti 17. októbra.

Sv. Ignác patrí medzi „apoštolských otcov“ – toto pomenovanie dostali tí spisovatelia, ktorí žili v bezprostrednej blízkosti apoštolov a ich sveta a podávajú nám obraz o zmýšľania života kresťanov v apoštolskej dobe. Ich dielo vyrastá v značnej miere z apoštolského dedičstva, ale sú iba ozvenou apoštolskej tradície.

Sv. Ján Zlatoústy koncom 4. storočia, na výročný deň jeho smrti, povedal. „Vy v Antiochii ste sa tešili z jeho biskupského účinkovania a Rimania obdivovali jeho mučeníctvo. Pán vám na krátky čas odňal tento vzácny poklad, aby ho ukázal Rimanom; a vrátil vám ho s väčšou slávou… My nielen dnes, ale každý deň máme prichádzať k týmto svätým pozostatkom, aby sme z nich čerpali duchovný úžitok. Sú ako poklad, z ktorého sa stále čerpá a nikdy sa nevyčerpá.“

zdroj: zivotopisysvatych.sk

Zavrieť   X