Farnosť Oslany

Pozeráte si:
Domov Domov 8 rád na prežívanie svätej omše s úctou a vrúcnosťou z domu

8 rád na prežívanie svätej omše s úctou a vrúcnosťou z domu

Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusom boli v mnohých diecézach sveta dočasne pozastavené verejné katolícke bohoslužby. Veriacim sa odporúča, aby sa na Eucharistii zúčastňovali prostredníctvom rádia, televízie alebo internetu. Z tohto dôvodu kňaz arcidiecézy v Tolede (Španielsko), don Miguel Garrigós, navrhol agentúre ACI Prensa osem rád, ako prežiť slávenie Eucharistie „na diaľku“, s náležitou úctou a prípravou.


Jeho rady sú nasledujúce:

1.    Pripravte si svoje srdce predtým, než sa pripojíte k živému vysielaniu sv. omše. Bolo by dobré, keby ste si už vopred prečítali texty Božieho slova, ktoré sa budú prednesené pri sv. omši. Vážte si nesmierny dar, akým je sviatosť Eucharistie a ďakujte Pánovi za to, že vám umožňuje duchovne sa s ním spojiť.


2.    Ak sa chystáte sledovať vysielanie ako rodina, je to veľmi dobrá príležitosť dať deťom katechézu o každej časti sv. omše. Znížte však pritom hlas, aby si deti uvedomili, že sa prežíva čosi posvätné.


3.    Keď sa začne živé vysielanie, skúste odložiť bokom všetko ostatné. Nerozptyľujte sa venovaním pozornosti svojmu mobilu ani nerobte nič iné, či by odvádzalo vašu pozornosť. S úprimnosťou srdca sa spojte s kňazom, ktorý v úkone kajúcnosti prosí o odpustenie hriechov, ktorých ste sa dopustili.


4.    Aby sa vám podarilo udržať si pozornosť, odporúča sa živo sa zapojiť do slávenia a robiť tie isté liturgické úkony a gestá, ako keby ste boli na sv. omši v kostole. Jedná sa o gestá ako: státie, sedenie či kľačanie, ale i prežehnanie sa a odpovedanie na kňazove výzvy. Pomáha to zvlášť tým najmenším v dome.


5.    V čase obetovania – keď kňaz obetuje chlieb a víno –  položte na paténu všetko, čo prežívate: vaše utrpenie a nádeje. Obnovte si predsavzatie ponúknuť Pánovi ako obetu celý váš život.


6.    S hlbokou úctou prežívajte zvlášť chvíľu premenenia. Ak je možné, kľaknite si a klaňajte sa tomuto veľkému tajomstvu lásky, ktoré sa stáva skutočne prítomným vždy, keď kňaz vyslovuje slová konsekrácie – premenenia, a z chleba a vína sa stávajú telo a krv Ježiša Krista. Zatvorte oči, aby ste objavili, ako sa spája nebo so zemou; aby ste videli, ako sa všetci anjeli a svätí klaňajú Pánovi vesmíru, ktorý sa z lásky k nám stáva takým maličkým.


7.    Keď sa modlíte modlitbu Otčenáš, spojte sa (v myšlienke) so všetkými bratmi a sestrami, deťmi toho istého Nebeského Otca, ktorí roztrúsení po celom svete tak isto chvália nášho Pána.


8.    V okamihu prijímania – ak je vám to možné – kľaknite si a prijímajte duchovne. Oživte v sebe túžbu prijať Ježiša Krista do svojho srdca. S vrúcnou láskou mu dajte najavo, ako veľmi by ste ho chceli prijať v Eucharistii. Kontemplujte očami srdca Pána, ktorý vás tak nesmierne miluje. Predložte mu všetky vaše úmysly, túžby a potreby. Poďakujte mu za jeho veľké milosrdenstvo. Môžete sa pomodliť aj niektoré modlitby, ktoré sú vhodné v tejto chvíli a ktoré nám zanechala kresťanská zbožnosť. Napr.: Duša Kristova…

Na konci sv. omše poďakujte Pánovi, že ste sa prostredníctvom masmédií mohli zúčastniť na svätej omši.

Z Aciprensa.com, 17. marca 2020, preložil a upravil P. Dušička SVD

zdroj: verbisti.sk

Ponuka

Synoda 2021-2023

Skratky v menu

C-19 a naša farnosť

Birmovanci
Miništranti
Bioetika

Obec Oslany

Katechézy
sv. otca Františka

   List Galaťanom
   Uzdraviť svet
   Sviatosti

Ukončené:
   Blahoslavenstvá
   Dekalóg
   Modlitba
   Otče náš
   Svätá omša

Návšteva Slovenska

Zo života Cirkvi...


Dnešné liturgické čítania

TV Lux - naživo


Aktuality z TkKBS:

 Svätec dňa

Ignác Antiochijský

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Oslany
Námestie slobody č. 583/20
Oslany 972 47

Tel.: 046/549 11 18
e-mail: oslany@fara.sk
web: faraoslany.sk

IČO: 31939465
DIČ: 2021272165

Bankové spojenie:
SK38 0900 0000 0003 7182 7867 (Slovenská sporiteľňa)

Kde nás nájdete?

48.62955113, 18.468564749

48° 37' 46.3840697" N
18° 28' 6.8330956" E

Vyhľadávanie v Biblii

(pomôcka: ako vyhľadávať?)

Zvoľ preklad:

Widget od: Moja Biblia


31,400 návštev
86,124 zobrazení
2.74 zobrazení / návštev
nach oben
Zavrieť   X

Ignác Antiochijský, biskup a mučeník

Svätý

Sviatok: 17. október

* okolo 35

† 17. október (?) pred 117 Rím

Význam mena: ohnivý, žiariaci, zapálený (lat.)

O detstve sv. Ignáca nevieme nič. Kresťanom sa stal asi až v neskoršom veku. Bol učeníkom sv. Jána a osobne poznal aj apoštolov Petra a Pavla. Po smrti biskupa Evodia sa stal biskupom v Antiochii; bolo to v prvom roku vlády cisára Vespaziána (v roku 70). Vyše tridsať rokov bol biskupom v tomto meste. Úprimne sa snažil hlásať evanjelium. Sám seba nazýval Ignác Theoforos, čo znamená „nosiaci Krista“.

Za cisára Trajána (98-117) nastalo veľké prenasledovanie kresťanov. Počas svojej výpravy do Arménska prišiel cisár v roku 107 aj do Antiochie. Ignáca u neho obžalovali, že obracia mnoho ľudí ku Kristovi. A keďže Ignác nechcel obetovať cisárovým bohom a zriecť sa viery v Krista, sám cisár nad ním vyriekol rozsudok. O jeho mučeníctve nás dosť podrobne informuje dejepisec Euzébius vo svojich Cirkevných dejinách. Cisár nariadil, aby ho odviedli do Ríma a hodili divej zveri. Nasadili mu okovy a viedli ho do Ríma. Ignác s radosťou zvolal: „Ďakujem ti, Pane, že si ma urobil hodným dokonalej lásky a poctil si maj, aby som ako tvoj apoštol Pavol nosil železné putá“. Cestou sa zastavili v Smyrne, kde bol biskupom Ignácov priateľ sv. Polykarp. Mnohí kňazi a biskupi i pospolitý Boží ľud vyšiel, aby pozdravil odsúdeného. Sám Polykarp pobozkal jeho okovy a povzbudzoval ho. Ignác tiež zápalistou rečou vyzýval ľudí, aby zostali verní Kristovi a aby sa pevne pridŕžali učenia apoštolov. Zo Smyrny napísal cirkvám v Efeze, v Magnézii, v Trallách ďakovné listy za láskavé prijatie. Napísal tiež aj List Rimanom, z ktorého sú známe jeho slová: „Drahí bratia, nemajte so mnou nijakú útrpnosť a neprotivte sa mojej poslednej ceste, lebo je to cesta radostná a milá k životu a k spaseniu. Som Kristovým zrnom; chcem, aby ma zomleli zuby divej zveri, aby som sa tak stal Kristovým čistým chlebom.“ V tomto liste rovnako hovorí o primáte rímskeho biskupa pred ostatnými biskupmi a Rímsku cirkev nazýva hlavnou cirkvou. V Liste do Smyrny po prvý raz nazýva Cirkev „katolíckou“ (všeobecnou). Okrem toho hovorí: „Kdekoľvek sa ukáže biskup, tam nech je Cirkev, ako kde je Kristus, tam je tiež katolícka Cirkev.“ Okrem toho napísal list aj Efezanom.

Zo Smyrny ho odviedli do Troady, kde tiež zostali niekoľko dní. Odtiaľ poslal ďalšie listy do Filadelfie, Smyrny a osobitne Polykarpovi, v ktorom mu zveruje svoje stádo v Antiochii. Z Troady sa po mori preplavili do Neapolisu v Macedónsku, odtiaľ išli peši cez Filipy a znova loďou do Brindisi. Odtiaľ prišli peši po Appijskej ceste až do Ríma, pravdepodobne 20. decembra 107. V tom čase sa končili hry, a vo Fláviovom amfiteátri sa schádzali najväčšie zástupy ľudí. Ignáca odviedli do arény a predhodili na roztrhanie divej zveri na radosť divákom. Kresťania jeho zvyšné kosti pozbierali, dočasne ich uložili na čestné miesto z a mestom a neskoršie odviezli do Antiochie, kde sa slávil výročný deň jeho smrti 17. októbra.

Sv. Ignác patrí medzi „apoštolských otcov“ – toto pomenovanie dostali tí spisovatelia, ktorí žili v bezprostrednej blízkosti apoštolov a ich sveta a podávajú nám obraz o zmýšľania života kresťanov v apoštolskej dobe. Ich dielo vyrastá v značnej miere z apoštolského dedičstva, ale sú iba ozvenou apoštolskej tradície.

Sv. Ján Zlatoústy koncom 4. storočia, na výročný deň jeho smrti, povedal. „Vy v Antiochii ste sa tešili z jeho biskupského účinkovania a Rimania obdivovali jeho mučeníctvo. Pán vám na krátky čas odňal tento vzácny poklad, aby ho ukázal Rimanom; a vrátil vám ho s väčšou slávou… My nielen dnes, ale každý deň máme prichádzať k týmto svätým pozostatkom, aby sme z nich čerpali duchovný úžitok. Sú ako poklad, z ktorého sa stále čerpá a nikdy sa nevyčerpá.“

zdroj: zivotopisysvatych.sk

Zavrieť   X