Ako vybaviť: KRST | SOBÁŠ | POHREB

Najnovšie príspevky 1 - 10 (z 96)

Ponuka pátrov rogacionistov v Ríme

Pátri rogacionisti v Ríme ponúkajú chlapcom nad 18 rokov duchovno-formačný pobyt v Ríme na rozpoznanie duchovného povolania.

prečítať viac »

Povzbudenie ku sčítaniu obyvateľstva

Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť aj svoje vierovyznanie.

Asistované sčítanie prebieha do 13. júna 2021, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepší spôsob). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent.

prečítať viac »

Sväté prijímanie na ruku – tradícia v Cirkvi

Prijímanie Eucharistie na ruku je spôsob (obrad) prijímania Kristovho tela so starodávnymi koreňmi. Až v stredoveku ustúpil do úzadia a bol pozastavený; no v novo-veku, po liturgickej reforme Druhého vatikánskeho koncilu, bol obnovený ako „dobrovoľný“.

prečítať viac »

smile

Počas uplynulého týždňa ste sa ma viacerí pýtali, ako možno prispieť v tomto čase na potreby farnosti...

prečítať viac »

  1234567»
Najnovšie príspevky 1 - 10 (z 96)