Úvodné obrady svätej omše

Pomóóóc, panika!
Kostolník neprišiel!

Aby sme naozaj pred začatím svätej omše neprepadli panike, povedzme si, čo treba nachystať...
Svätá omša, ako sme si už spomenuli, má dve hlavné časti: bohoslužbu slova a bohoslužbu obety. Pri chystaní všetkého potrebného je teda dobré myslieť na toto rozdelenie a podľa neho nachystať i potrebné veci.

Pre bohoslužbu slova budeme potrebovať:

- Výňatok z Rímskeho misála
- Lekcionár
- Misál
- Spoločné modlitby veriacich (Prosby)

Všetky tieto knihy nastavíme na správne strany podľa pomôcky, ktorú nájdeme v každej sakristii a volá sa Direktórium.

Najskôr si zistíme aký je deň v kalendári (červený rámik 1) a podľa toho zistíme aké liturgické slávenie na daný deň v roku pripadá (červený rámik 2). Podľa liturgického slávenia budeme vedieť aj akú farbu liturgického oblečenia pre kňaza treba nachystať (červený rámik 3). Tieto údaje sú potrebné na správne nastavenie liturgických kníh.

POSTUP:
1)
Chytíme do rúk Výňatok z Rímskeho misála. Podľa nášho príkladu - nalistujeme v ňom 4. nedeľu v období cez rok.
Tam na príslušnej strane vidíme údaj o tom, či je v danom dni aj oslavná pieseň Glória, pod týmto údajom vidíme Modlitbu dňa, údaj o tom, či v danom dni bude i Vyznanie viery (Krédo), potom tam vidíme Modlitbu po prijímaní a nakoniec odporúčanie na záverečné (slávnostné) požehnanie. Tieto časti sa kňaz počas svätej omše modlí od sedesu, preto je potrebné túto knihu nachystať, aby bol librifer pripravený. Údaje o tom, či bude Glória a Krédo vidíme aj v Direktóriu (medzi zelenými rámikmi).

2)
Teraz nachystáme Misál. Ako prvé opäť nájdeme liturgické slávenie konkrétneho dňa - v našom prípade je to 4. nedeľa v období cez rok (červený rámik 2). Na príslušnej strane vidíme podobné modlitby ako vo Výňatku, no tu je ešte jedna modlitba navyše Modlitba nad obetnými darmi. Tu dáme prvú záložku.
Potom si v Direktóriu všimneme formulár svätej omše (zelený rámik 1) - v našom príklade je to "nedeľná omša" (omša z nedele). Keď sme takto našli v Misáli modlitby ku svätej omši, nájdeme Prefáciu (oslavnú pieseň), ktorá je závislá od formuláru svätej omše a hľadáme ju podľa údaju v Direktóriu (zelený rámik 2). V našom príklade by sme nachystali jednu z nedeľných prefácií. Tu dáme druhú záložku.
Potom treba ešte nachystať jednu záložku na Eucharistickú modlitbu, na ktorej sa treba vždy dohodnúť s kňazom. Je ich sedem a je na kňazovi, ktorú si vyberie.

3)
Teraz nachystáme knihu pre lektorov, teda tých, ktorí čítajú Božie slovo počas svätej omše. Táto kniha sa volá Lekcionár.
Nachystanie lekcionára je veľmi jednoduché podľa Direktória (žlté rámčeky). Tam nájdeme údaje o prvom, prípadne i druhom čítaní - druhé čítanie je pri slávnostiach -, a o evanjeliu. Sú to súradnice, podľa ktorých by sme našli dané čítanie v Písme Svätom. Nás ale zaujíma jediný údaj: označenie správneho lekcionára a strana, kde nájdeme dané čítania (žltý rámik 2). V našom príklade vidíme, že budeme potrebovať Lekcionár číslo I, pre liturgický rok A, a v ňom nalistujeme stranu 262. A Lekcionár je nastavený ;)

4)
Ako poslednú knihu nachystáme Spoločné modlitby veriacich (medzi nami ju voláme skrátene Prosby). Túto knihu nachystáme opäť veľmi jednoducho. Najskôr si vyberieme správnu knihu (sú dve - jedna na privilegované liturgické obdobia Spoločné modlitby veriacich I, a druhá na obdobie cez rok Spoločné modlitby veriacich II). Potom v správnej knihe opäť nalistuje daný liturgický deň (červený rámik 2).

Knihy sú nachystané, poďme nachystať  ešte ostatné potrebné veci pre svätú omšu.